söndag 23 september 2012

Skapa fler interkulturella mötesplatser

Jag tror att förbrödringen och försystringen av mänskligheten kan gå via de aktiviteter som vi alla delar, men ger olika kulturell form beroende på var vi bor. Det kan till exempel handla om traditionell mat, dans, sång, musik, odling, hantverk som ofta har en lokal eller regional prägel, formade av klimat, landskap och historia. Kring allt detta kan vi mötas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till att tänka nytt. De svenska motsvarigheterna ska förstås även ingå.

Jag tycker att en stor del av integrationspolitiken skulle handla om att skapa sådana interkulturella mötesplatser som kan utvecklas till kreativa och dynamiska arenor till gagn för alla i samhället. Redan idag finns det ansatser i den här riktningen såsom mångkulturella brodericaféer, internationella spelmansstämmor och gröna integrationsprojekt. Dessa behöver förstärkas och mångfaldigas.


lördag 1 september 2012

Om att lysa - om att hitta sin livsuppgift

Jag bladar i Gitte Jörgensens bok Simple living - nya vägar till ett meningsfullt liv. Hon berör här fundamentala saker i våra liv, hur vi kan hitta fram till vår kärna, till det som ger oss mening och livsinnehåll, till det vi brinner för och är vår livsuppgift. Inte sällan har vi tappat bort detta på vägen och vår låga tenderar att falna. Gitte hjälper oss att hitta tillbaka till vårt engagemang, till vår eld. Det handlar inte minst om att
göra en inre och yttre förenklingsresa.
Hon erbjuder flera praktiska redskapen som jag återkommer till vid ett senare tillfälle.

Vi vill alla lysa.
Vi lyser när vi är fyllda av energi, glädje och entusiasm. I regel ser vi när andra människor lyser, men vi har svårare att upptäcka hur vi kan tända vårt eget ljus, eller hålla det ljus som är tänt lysande.
/.../
Vi har alla en potentiell eld inom oss, och när du letar efter din livsuppgift, är det en god idé att leta efter denna eld. För det som engagerar dig och som du brinner för, det är med en navelsträng förenat med din livsuppgift.
/.../
Jag tror att alla har en livsuppgift. Vi har något djupt inom oss som är viktigt att realisera och som hela livet ligger som en grundton hos oss - somliga är medvetna om den, andra inte. Jag påstår att ju mer medveten man är om sin livsuppgift, desto uppriktigare och ärligare kan man leva. För man hänger ihop. Den inre och den yttre världen krigar inte med varandra utan följs åt och komplettera varandra
Gitte Jörgensen