torsdag 23 augusti 2012

Ett öppet sinne

Här skrev jag tidigare om visdomens uppgift utifrån Stefan Einhorns bok Vägar till visdom. I kapitlet Visdom i praktiken i samma bok listar författaren en rad förmågor som han anser vara av vikt om vi ska agera som kloka människor. Först ut är förmågan till Ett öppet sinne.

Einhorn skriver att det bland oss människor finns många exempel på bristande förmåga till öppenhet och flexibiltet. Det hänger sannolikt ihop med tendensen att vi gärna vill göra saker och ting enkla för oss. Att framstå som osäker är inte heller så eftersträvandsvärt i alla läger. Han exemplifierar:

Ofta när vi läser artiklar av våra mest kända opinionsbildare vet vi i förväg vad de kommer att tycka. De har ett färdigt mönster i huvudet som beskriver hur världen är konstruerad. Den nya händelse som de ska kommentera placeras bara in i denna färdiga mall och tolkas i enlighet med tankesystemet. Det gäller inte enbart individer utan också intresseföreningar, politiska partier och massmedier.
(Stefan Einhorn)

Einhorn menar dock att det är viktigt att inte blanda samman öppenhet med förnekande av fakta. Öppenhet är positivt till skillnad från villfarelse, till exempel förnekandet av förintelsen och evolutionsläran. Han skriver att vi ska ifrågasätta det som är relativt, men samtidigt böja oss för fakta.

Trots att sanningen ibland stirrar oss i vitögat har vi alla en tendens att hålla fast vid gamla tankemönster/...) Att ha ett öppet sinne och hysa ödmjukhet inför tillvarons komplexitet skapar utomordentliga förutsättningar för visdom.
(Stefan Einhorn)

Världen ropar efter fler människor med öppet sinne!