söndag 22 april 2012

Permakultur

Permakulturdesign är ett koncept som sprider sig runt om i världen. Begreppet permakultur lanserades 1974 av australiensarna David Holmgren och Bill Mollison. Ordet kommer ur PERMAnent och agriCULTURE, det vill säga långsiktigt odlande eller uppbyggande. 

Permakultur är en medvetet design liksom underhåll av produktiva ekosystem inom jordbruket med ekosystemets naturliga mångfald, stabilitet och motståndskraft. Permakulturen arbetar med och inte mot naturen och förutsätter regelbundna och genomtänkta observationer istället för ogenomtänkta handlingar utan kontinuitet. I Permakulturen betraktas system i alla dess funktioner istället för att bara utgå från någon form av vinstintresse och tillåter systemen att demonstrera sina egna evolutioner. Bill Mollison 

Jag tror att detta designkoncept kommer spela en avgörande roll för att skapa ett mer uthålligt samhälle i framtiden, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

Man talar om tre etiska grundpelare inom permakulturen:
(1) Bry sig om jorden
(2) Bry sig om människor
(3) Rättvis fördelning av resurser.

Vidare talar man om tolv designprinciper som kan skilja sig lite åt:
(1) Observera och interagera
(2) Fånga upp och lagra energi
(3) Se till att få skörd
(4) Tillämpa självreglering och acceptera feedback
(5) Använd och värdera förnyelsebara resurser och tjänster
(6) Producera inget avfall
(7) Från helhet och mönster till detalj
(8) Integrera istället för segregera
(9) Små och långsamma lösningar
(10) Använd och värdera mångfald
(11) Använd kanter och värdera marginaler
(12) Reagera kreativt på förändring

På Föreningen Permakultur i Sveriges hemsida kan man läsa mer.