måndag 19 december 2011

Yggdrasil - en ekologisk bild av världen

Yggdrasil, Livets träd, som sträcker sig genom alla världar är centralt i den fornnordiska mytologin . Berättelsen om detta träd har många paralleller till vår tids ekologiska grundsyn på tillvaron. Henrik Hallgren skriver så här om Yggdrasil i boken Forn sed i nutid:

Det ger oss en närmast ekologisk bild av världen. Universum som en växande, sammanhängande helhet. Myterna berättar att Yggdrasil växer vid en underbar källa som kallas Urs brunn. Från denna källa hämtar Yggdrasil sin näring och vatten. Vattnet flödar upp i stammen och droppar ned från trädets grenar i form av honumngsdagg som håller hela jorden grön.

Det berättas att en hjort vid namn Eiktyrner äter av världsträdets blad. Från dess horn dryper vätskan ned i Hvergelmer, en annan källa dit Yggdrasil sträcker sina rötter och hämtar näring. Så sluts kretsloppet.

Vid Urs brunn lever de tre nornorna Urd; Verdandi och Skuld. Varje dag hämtar de heligt vatten ur brunnen och öser det över trädets stam. Detta gör att Yggdrasil helas från skador och kan fortsätta växa. Det finns nämligen många krafter som förstör livets träd, som gnager sönder dess rötter och sliter av dess blad och grenar,

Den kosmiska ordningen, det stora ekologiska sammanhang som Yggdrasil berättar om, det är en sårbar ordning, den måste ständigt upprätthållas av gudarna och av Nornornas livgivande vatten. Detta uppgift är också människans uppgift enligt de gamla sederna.

fredag 2 december 2011

Frihetens begränsningar

I sin bok Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson att han ser möjligheten att blomstra som en bra utgångspunkt när vi diskuterar livskvalitet. Han anser dock att denna vision måste tolkas försiktigt. Det handlar inte om en uppsättning lösryckta friheter utan om en rad begränsade möjligheter att leva väl inom klart definierade gränser.

I en värld av gränser är vissa friheter antingen omöjliga eller omoraliska. Friheten att att ändlöst konsumera materiella produkter är en av dem. Friheten att uppnå socialt erkännande på bekostnad av barnarbete i leveranskedjan, att finna meningsfullt arbete på beskostnad av ett sammanbrott i den biologiska mångfalden eller att delta i samhällslivet på bekostnad av framtida generationer kan vara andra.