lördag 23 oktober 2010

Tre tomma stolar

Emma Grön skriver följande i sin blogg fritt efter K G Hammar vilket jag helt ställer mig bakom.

När vi fattar politiska beslut bör vi föreställa oss att det i samma rum finns tre tomma stolar

På den första stolen sitter våra barnbarns barn.

På den andra stolen finns alla levande arter på denna jord.

På den tredje stolen finns alla världens fattiga

torsdag 21 oktober 2010

Knätofsmanifestet

Det nystartade nätverket Folkmusiker mot främlingsfientlighet har tagit fram ett manifest som lyder:

Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald
Vi vill att begreppen svensk folkkultur och mångfald problematiseras samt att deras innebörd och existensvillkor diskuteras för att därigenom motverka att kulturdebatten polariseras. Svensk folkkultur och mångfald kan inte bli varandras motpoler i kulturdebatten.


Låt alla komma till tals i kulturdebatten

Svensk kulturdebatt är inte jämställd. Vi vill att professionella utövare och arrangörer i folkmusikgenren får komma till tals i den kulturpolitiska debatten för att därigenom skapa ett debattklimat där politiker, utövare och publik deltar på lika villkor.


Vidga definitionen av svensk folkkultur

Den allmänna synen på svensk folkkultur är och har länge varit förlegad och kan sammanfattas till någon sorts "skansen- och midsommarkultur". Vi vill lyfta fram att svensk folkkultur inte på något sätt är något konstant, utan en föränderlig tradition som rymmer likväl amatörer som proffs, bevarare som förnyare.


På Facebook har nätverket en grupp.

måndag 18 oktober 2010

Lagom livstempo

Nu har jag kommit fram till sista grenen i vardagens femkamp, lagom livstempo, som beskrivs i boken Rik på riktigt, författad av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Här skrev jag senast om vardagens femkamp.

Några känner att tiden är en gåva medan andra känner att tiden är för knapp i förhållande till vad vi vill göra. Om vi lyckas använda tiden till det som är viktigaste för oss bygger vi upp en förmögenhet av upplevelser som vi kan njuta av flera gånger både i stunden och den dag då vi tar oss tid till att se tillbaka och minnas.

Vad som är ett lagom livstempo är individuellt och kan variera med vilken livsfas vi befinner oss i.

När allt kommer omkring har vi gott om tid, ungefär fyra miljoner minuter närmare bestämt. Man kan se tiden som en rännil där tiden rinner iväg. Man kan också se den som en jättelik gruva.

Största delen av vår tid är möjlig att påverka. Det finns få måsten, konstaterar författarna. Genom att använda hjärtat och hjärnan till reflektion över hur vi vill använda tiden kan vi öka vår medvetenhet om vad som är viktigt att lägga tid på. Då väljer vi vad vi verkligen vill ägna oss åt och väljer bort sådant vi bara gör av slentrian.

De presenterar ett slags tidsdagbok där man kan föra in dagens olika aktiviteter, hur långt tid de pågår samt om de ger en energi, är energineutrala eller tappar en på energi. På så sätt får man en bra överblick över sin vardag, vilket kan leda till ett förändringsarbete med högre livskvalitet som följd.

fredag 1 oktober 2010

Magasinet Heroes of Today

En ny tidskrift som heter Heroes of Today - Magasinet om nya tidens hjältar har sett dagens ljus. Tillsammans med livstilsmagasinet Camino och klimatmagasinet Effekt bildar den något av en ny grön våg. Så här låter tidskriftens programförklaring:

Heroes of Today är ett 84-sidigt magasin om nya tidens hjältar, med syfte att inspirera unga att agera för en bättre, roligare och mer hållbar värld.

Vi använder oss inte av domedagsprofetior och skräckscenarion, utan följer en positiv grön tråd genom hela tidningen, med syfte att engagemanget ska smitta av sig.

Vi vill ge unga människor en känsla av att det ”bubblar” i både Sverige och världen av människor, kända som okända, som tar klimatfrågan på allvar, men som har vänt det till något positivt och valt att agera.

Första numret kan man ladda ner här.