lördag 17 april 2010

Kreativt klimat

Jag tycker att Hanna Tornbrant på ett kärnfullt sätt beskriver kreativitetens väsen och dess olika beståndsdelar samt förutsättningarna för att kreativt klimat ska uppstå.

Goda idéer behöver högt i tak. De behöver plats att få fara fritt. men också hjälp, backning. Positiv knådning, välvillig skruvning för att hitta nya, bättre riktningar. Ibland behöver de få krocka med andra idéer för att nå nya höjder. Ett kreativt klimat går inte att beodra fram. Fundamentet är lust, glädje, stolthet, målmedvetenhet med också handlingsutrymme, tilltro. En dos skratt, en dos tokighet.

tisdag 13 april 2010

Alla delar av hjärnan måste vara med

Transition/Omställningsrörelsen skördar framgångar världen över. Den arbetar för att hitta lösningar på vår tids två stora utmaningar Peak Oil och klimatförändringarna. Rörelsen vill inspirerara människor på lokal nivå. Dess styrka är att det finns plats för alla och att den apellerar till såväl hjärna som hjärta. Människor med olika läggning och bakgrund kan förenas i lokala initiativ som syftar till att ställa om byar, städer och stadsdelar så de blir så klimatneutral och så fossiloberoende som möjligt. En av dess grundare Rob Hopkins har uttryckt det så här:

Det gäller inte bara att planera intellektuellt, utan att ta tillvara människors fantasi, passion och omsorg. Alla delar av hjärnan måste vara med om vi ska finna lösningar för framtiden.

Alla kan bli medlemmar i nätverket Omställning Sverige ur vilken många lokala initiativ har uppstått.

torsdag 1 april 2010

Tillit - tidningen med bara glada nyheter

Jag tycker de nyheter som når oss dagligen ger en skev bild om hur de flesta människor lever sina liv i världen. Nyhetsflödet består nästan uteslutande av konflikter, katastrofer, skandaler och olyckor. Det är lätt att gripas av missmod och sluta engagera sig för en bättre värld både för ens egen och andras del. Min övertygelse är att vi behöver fler glada och positiva nyheter, som ger oss livsmod och inspiration att förändra oss själva och den värld vi lever i. Tidningen och nätverket Tillit jobbar för detta, ett mycket viktigt initiativ som idag behövs mer än någonsin.


Syfte och målsättning för tidningen och nätverket Tillit:

Att alla i Sverige känner i sitt hjärta att vi alla har en rättmätig rättighet att vara oss själva precis som vi är. Att alla känner att vi har rättighet att förverkliga våra högsta drömmar.

Del mål: (levererade 31 dec 2007)
• Leverera 700 lyckliga nyheter (positiva nyheter från Sverige och övriga världen)
• Leverera 200 Drömprojekt (200 personer som förverkligat sin dröm)
• Leverera 100 mirakler (100 extraordinära nyheter som ingen förväntar sig)

Nätverket TilliT önskar inspirera medmänniskor att göra det de längtar och brinner för innerst inne. TilliT vet att allting är möjligt – Om man följer sitt hjärta/intuition/passion. Om människor i grupp följer sin passion sker "mirakler"
(Från tidningen hemsida)