fredag 12 februari 2010

Skogsträdgården - drömmen om paradiset

Från England kommer idén om skogsträdgården. Robert Hart var först ut med att lansera begreppet. Huvudidén är att designa paradiset, en trädgård som dignar av bär, frukter, nötter och grönsaker utan att man behöver lägga ner så mycket arbete.

I en skogsträdgård odlar man flerskiktat med ett trädskikt, ett buskskikt och ett örtskikt. Man utgår från skogen och hur den fungerar, främst skogsbrynsmiljön som ofta är flerskiktad med både sol- och skuggtåliga växter. Man kan även arbeta med lutningar och murar för att få ett varmare klimat. Genom att få trädgården att likna en skogmiljö så uppnår man en rad fördelar:
 • Låg skötselnivå - riklig skörd
 • Effektiv som kolsänka
 • Motverkar erosion
 • Mindre näringsläkage
 • Bra jordstruktur med rötter
 • Drar upp näring från djupare jordlager
 • Självgödande. Man behöver ingen gödseltillförsel
 • Högre biologisk mångfald
 • Högre resilens
 • Fungerar utmärkt som en läkande miljö, typ gröna rehab.
 • Kräver mindre fossilt bränsle
 • Lämpar sig som pedagogisk trädgård
Nackdelarna är:
 • Svårt att bedriva kommersiell odling, men det bör gå att utveckla mellanformer av skogsträdgård och traditionella monokulturer.
 • Kunskapskrävande
På Holma utanför Höör i Skåne är man i färd med att anlägga en skogsträdgård. Där anlägger man olika lundar såsom örtlunden, myntalunden, härdiga lunden, normalbeskärningslunden, lättskötta lunden, grönsakslunden. Lundarna omges av läplantering, dammar, en liten äng, ett surjordsområde, en odlingsmur och en nötpark, allt med ätliga växter. Se mer här.