söndag 31 januari 2010

Det mjuka övervinner det hårda

I ett av taoismen huvudverk Dao De Jing författad av Lao Zi slås det fast att det mjuka övervinner det hårda och att det svagare övervinner det starka. Jag vill tro att han har rätt. Den och det som lierar sig med det mjuka och svaga kommer segra i längden även om vi ibland upplever en tillbakagång. Fred kommer segra över krig, kärlek över hat, jämlikhet över ojämlikhet, demokrati över diktatur, de svaga över de starka, mjuka värden över hårda. Lao Zi fortsätter:

När människan är vid liv är hon mjuk och svag;
när hon är död är hon stel och hård.
När örter och träd lever är de späda och spröda;
när de är döda är de torra och vissna.
Därför är det stela och hårda dödens följeslagare,
medan det mjuka och svaga är livets följeslagare.

lördag 9 januari 2010

Det inkluderande samhället

Någon har sagt att ett mått på ett samhälles utvecklingsnivå är hur väl vi behandlar de svagaste grupperna. Jag vill vara med och bygga ett samhälle där det finns plats för alla, där ingen ska känna sig utanför, där alla upplever sig betydelsfulla på olika sätt. Här kommer två citat i samma anda:

Det samhälle kallar jag ovärdigt att leva, där icke barmhärtigheten mot de svaga ligger till grund för allt.
Viktor Rydberg

Detta land blir inte en god plats att leva på för någon av oss, med mindre vi gör det till en god plats för alla att leva på.
Theodor Roosvelt