onsdag 9 december 2009

Tillräcklig ekonomi

Boken Rik på riktigt, som handlar om hur vi kan skapa en värdefull vardag, har jag tidigare refererat till, senast här. Jag har nu kommit till den fjärde grenen i vardagens femkamp, nämligen tillräcklig ekomoni.

Författarna menar att pengar och livskvalitet inte alltid hör ihop. Vi påverkas negativt när vi upplever att vi inte har tillräckligt med pengar, men vi blir inte lyckligare av att ha mer än tillräckligt av dem. Lagom med pengar ger oss ökad vardagsmakt, men för mycket pengar kan skapa oro och en känsla av tomhet. Forskningen visar att det som är viktigt för livskvaliten inte är ekonomin i sig, utan hur nöjda vi är med vår ekonomi, dvs om vi känner att vi har tillräckligt med pengar. Det är goda nyheter eftersom målet att ha tillräcklig ekonomi är fullt möjligt att uppnå för de flesta svenskar.

Juliet Schot, amerikansk professor i ekonomi och sociologi, menar att konsumtionen delvis är ett resultat av att vi försöker hålla jämna steg med den sociala grupp som vi identifierar oss med. Människor i kvarteret där vi bor, på vår arbetsplats samt från TV- och reklamvärlden utgör vår referensgrupper.

Författarna hävdar att det är viktigt att ifrågasätta varifrån vi får våra konsumtionsönskemål. Annars riskerar vi fastna frustration och beteenden som går ut över vårt välbefinnandet. När vi ger oss tid att reflektera över de här frågorna kommer vi kanske fram till att vi vill konsumera mindre för att kunna gå ner i arbetstid och på så sätt få en större vardagsmakt.

I vår tid är konsumismen ett förhärskande ideal. Genom materiell konsumtion försöker vi även tillfredställa de behov som inte är materiella. Självkänslan och identiteten har idag blivit starkt sammanflätat med pengar och materiell standard, men det finns många andra områden i livet som man kan bygga sin identitet kring såsom till exempel egenskaper, förmågor, erfarenheter, kunskap, intresse, åsikter, social situation och livsstil. Följande citat, som har cirkulerat på internet, tangerar detta:

Med pengar kan man köpa
status, men inte bekräftelse
hus, men inte trivsel
en säng, men inte sömn
en klocka, men inte tid
en bok, men inte kunskap
läkemedel, men inte hälsa