onsdag 25 februari 2009

Att bli medveten om sina livsmål

I boken Rik på riktigt, som ja senast skrev om här, finns ett verktyg som kan hjälpa oss att bli mer medvetna om vad vi personligen tycker är viktigt att prioritera i livet och i dess olika faser. Vi kan inte få allt samtidigt och det är lätt att tappa bort sig själva bland alla budskap som når oss dagligen.

Författarna presenterar 18 olika livsmål som fångar det mesta som vi människor brukar sträva efter. Övningen går ut på att rangordna livsmålen och sätta 1 för det mest betydelsefulla livsmålet och 18 för det minst betydelsefulla. Sedan har vi skapat oss en 18-i-topp-lista över vilka mål vi tycker är viktiga i vår vardag. Med den insikten kan vi lägga kraften på sådant som vi mår bra av och harmonierar med våra livsmål.

Ledarskap - att leda, organisera och påverka andra

Expertis - att bli en auktoritet inom ett ämnesområde

Anseende - att bli välkänd och få hög stus

Mening - att vara hjälpsam mot dem som behöver det

Välstånd - att bygga upp en stark finansiell ställning

Gemenskap - att känna vänskap eller tillgivenhet i mn familj, på arbete och gentemot andra människor

Trygghet - att uppnå en trygghet vad gäller arbete och ekonomi

Självförverkligande - att få en god personlig utveckling och lyckas med utmaningar

Plikt - att följa min priciper och ideal

Nöje - att ha roligt och vara lycklig

Familj - att bilda familj och få barn

Variation - att få uppleva nya sakar

Fritid - att själv få bestämma över min tid

Resultat - att prestera och vara lönsam

Arbete - att ha ett intressant arbete

Frihet - att tänka och handla som jag själv vill

Bekvämlighet - att ha det lugnt, skönt och bekvämt

Hälsa - att vara sund och frisk

söndag 22 februari 2009

Gwanggyo Power Centre

Förra inlägget kommenterade bland andra Fredrik och tipsade om experimentstaden Gwanggyo Power Centre i Sydkorea. en självförsörjande parkstad som är byggd på höjden. 2011 invigs stadskärnan! Tack Fredrik! Här kommer några fantastiska bilder.

måndag 16 februari 2009

Transition Towns

Över Storbritannien sprider sig en ny rörelse som syftar till angripa peak oil och klimatförändringarna på ett djupare och grundligare plan. Rörelsen kallas Transition Towns. En uppsjö av städer har hoppat på.

Transition, övergången, är tänkt att ske från det nuvarande samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle med högre livskvalitet. Ambitionen är att få så många människor och aktörer som möjligt delaktiga.

En ingrediens i konceptet är att våra livsmedel i möjligaste mån ska produceras i närområdet för att minska tranportbehovet. Miljövänligt bostadsbyggande är en annan.

I Totnes, en stad i södra England, är försöket i full gång. Där riktar de även uppmärksamheten på vad en förändringsprocess kräver av människorna. Det finns en arbetsgrupp som heter Heart and soul som arbetar med förändringspsykologi. Den arbetsgruppen kompletteras med Tale, telling and imageenering, i vilken man målar och beträttar historier om hur man tänker sig en framtid i större harmoni med vår natur.

När får vi vår första Transition Town i Sverige?

Här kan ni läsa mer.

torsdag 12 februari 2009

Modern filosofi versus ekofilosofi

I boken Ekofilosofi - att forma en ny livstaktik av Henryk Skolimowski skriver han bland annat om skillnaden mellan modern filosofi och ekofilosofi. Han sammanfattar sitt resonemang i följande förenklade motsatspar. Jag tror att det kan vara en bra utgångspunkt för vidare diskussioner:

DEN MODERNA FILOSOFIN EKOFILOSOFIN
fragmentarisk(analytisk) vittomfattande

eftersträvar information eftersträvar visdom

blundar för miljön och ekologin miljömässigt och ekologiskt medveten

sammanhängande med det materiella framstegets ekonomisammanhängande med livskvalitetens ekonomi

politisk indifferent politisk medveten

socialt oengagerad socialt engagerad

tiger om individuellt ansvar talar klarspråk om individuellt ansvar

intolerant gentemot transfysiska fenomen tolerant gentemot transfysiska fenomen

bortser från hälsan uppmärksam på hälsan

språkorienterad livsorienterad

"objektiv"(indifferent) engagerad

andligt sett död andligt levande

fredag 6 februari 2009

Att fylla källan

Jag har tidigare skrivit om Julia Camerons bok Öka din kreativitet - den artistiska vägen, senast här.

Cameron menar att om vi vill vara skapande människor så bör vi lära oss hur vi fyller på våra kreativa resurser, vår källa. Hon liknar källan vid en laxdamm:

För att skapa utnyttjar vi vår inre källa. Den här källan, en konstnärlig reservoar, påminner i sitt idealtillstånd om en välfylld laxdamm. Där finns stora fiskar, små fiskar, feta fiskar, magra fiskar, ett överflöd av konstnärliga fiskar. Som konstnärer måste vi också ha klart för oss att det rör sig om ett ekosystem. Om vi inte vårdar laxodlingen kommer vår källa att sina: vattnet kan stagnera eller blockeras.

När vi ska fylla vår källa, ska vi tänka magi, glädje och lek, inte plikt och kompetens. Det är viktigt att vi gör något som fängslar oss, som håller vårt intresse vid liv. Konst föds ur uppmärksamhet, ur vår förmåga att fokusera på detaljer. Det är viktigt att vi möter våra erfarenheter, inte stuntar i dem. Cameron summerar:

Konst är fantasins lek på tidens ängar. Tillåt dig att leka.

måndag 2 februari 2009

Fickparker

För att människor i våra städer ska utveckla en god hälsa behövs det fler grönområden.

Karlstad och Enköping är först ut med så kallade fickparker. Med dessa skapar man, till exempel på en rivningstomt eller mindre parkeringsplats, en liten grönyta med mycket innehåll och stora kvaliteter. Parktypen är mycket användbar i takt med att städerna förtätas. Fickparken bör dock inte ses som en ersättning för de större parkerna utan som ett lättillgängligt komplement.

Fickparken kan antingen placeras i anslutning till bostäder, en befolkad centrumgata eller ett arbetsplatsområde. Fickparkens främsta funktion är att vara en inspirerande plats för möten, rekreation, lek och upplevelser. Upplevelsen kan vara såväl lugn som intensiv.

Här kan ni läsa mer om projektet i Karlstad.

söndag 1 februari 2009

Utmaningen Rensa i röran. Etapp 2

Nu är etapp två av utmaningen Rensa i röran avklarad. Jag har dock ej varit så duktig som det ser ut på bilderna. Inte så jättemycket är slängt. Det mesta är flyttat upp på vinden för senare försäljning. Däremot innebär det extra hyllplanet att en välbehövlig yta för min kläder har frigjorts.

Jag leker med tanken vad som skulle hända om jag fortsätter med den här utmaningen året ut. Då skulle nog alla mina tusentals ägodelar reducerats betydligt, inte minst i förrådet och på vinden, och jag skulle säkert uppnå en lite större harmoni i mitt liv.
Du som läser det här kan också hänga på om du vill