måndag 26 januari 2009

Mediafasta

Jag spår att nästa stora grej blir att mediafasta. Jag får redan 472 träffar på Google när jag söker på ordet och nu blir det en träff till.

Att utsätta sig för mediabrus ser jag som något positivt. Det gör att man i bästa fall blir en medveten samhällsmedborgare och får nya perspektiv på sig själv och världen. Men jag känner ändå ett behov av att vila från det för kortare och längre perioder, då jag får möjlighet att reflektera, öka min sinnesnärvaro och ge akt på min kropps subtila signaler. Det kan jag bara göra om livstempot är lågt och det är någorlunda tyst omkring mig.

Det handlar nog om vila och rörelse och pendlingen däremellan. Det är kanske något fundamentalt mänskligt och en förutsättningen för att vi ska må bra kroppsligt och mentalt.

När kommer den första bloggen med namnet Mediafasta, även om det kan låta som en motsägelse? Det kan handla om en vecka, månad eller kanske ett år. Vad som händer i ens liv när man stryper mediaflödet vore intressant att veta.

Följande regler skulle man kunna sätta upp eller har ni några andra förslag:

(1) Ingen TV
(2) Ingen radio
(3) Inga böcker, tidningar och tidskrifter
(4) Inget internet förutom bloggen och svar på kommentarer
(5) Inget sms
(6) Prata i telefon så lite som möjligt

fredag 23 januari 2009

Utmaningen Rensa i röran
Jag har antagit utmaningen Rensa i röran som Ulrika Gabriel Inspriratör han skapat. Jag valde ett hörn i hallen där mycket bråte har samlats genom åren. En del har burits upp på vinden, annat ska gå till Vinden, vår lokala loppmarknad. Vilken befrielse! Här kommer bildbeviset.

torsdag 22 januari 2009

Livskvalitetsprofil

Föreningen Tidsverkstaden, vars syfte är att bidra till en hållbar och mer mänsklig utveckling, har tagit fram en behändig livskvalitetsprofil. Den är lätt och snabb att genomföra och gav mig nya infallsvinklar på min vardag och hur jag fungerar i den. Rekommenderas varmt! På hemsidan beskrivs livskvalitetsprofilen så här:

Den innehåller 41 frågor om hur du upplever olika delar av din vardag. Syftet är att ge tillfälle till reflektion i form av en snabb översikt över vardagen. Kan med fördel upprepas med jämna mellanrum - till exempel i samband med en kvartalsvis livskvalitetsöversyn, inför födelsedagen, som underlag för nyårslöften eller i samband med den årliga självdeklarationen.

Du kan helt utan kostnad ladda hem en livskvalitetsprofil genom att klicka här.

måndag 19 januari 2009

Se NySyner

I diktsamlingen Här ligger jag och duger av poeten Bob Hansson finns de här underbart livbejakande raderna som präglas av så mycket ungdomlig friskhet:

andas är att välja
plötsligheten i att åka en hållplats längre än brukligt,
se NySyner. MjukHångla med livet,
säga ”wow”.

andas är att klättra upp i ett träd och släppa taget,
bre ut sina nyckelben och försvinna.
sväva iväg helt utan
skam i kroppen, vråla ”blåbärsdag”.

tisdag 13 januari 2009

Kakbank - småkakor och mikrokrediter

Jag blir så glad när jag hör om nya kreativa projekt som syftar till att göra jorden till en bättre plats att bo på. Här är ett initiativ som även skapar något gott här hemma, en social mötesplats. Kika mer här.

Kakbank är en gör-det-själv-välgörenhet. Vi är övertygade att världen kan bli mer rättvis, om man bara ger människor möjligheten.

En gång i månaden träffas vi hemma hos någon och de som vill donerar 50 kr till banken. De insamlade pengarna lånar vi ut till människor i utvecklingsländer som vill försörja sig själva, sk krediter. Projekten hittar vi på
Kiva.org. Under tiden vi gör detta, njuter vi av hembakade sötsaker (eller nyttigare saker om man önskar!).

När lånen återbetalts (vilket de i snitt gör mer än 98 % av tiden, investeras pengarna i nya lån eller doneras till traditionell välgörenhet, te.x. Läkare utan gränser.

Mikrokrediter, dvs små lån med relativ kort återbetalningstid och låg ränta, tror vi är ett bra sätt ge individer möjlighet att hjälpa sig själva. Det är inte lösningen på alla problem, med det är i alla fall ett steg på vägen. Och ibland räcker det väldigt långt!

Kakbank är inte bara bra för människor i fjärran - den är lika välgörande för oss. De diskussioner som uppstår, de kakor som slukas och de skratt som delas är en viktigt del av vad Kakbank är.

Kakbank startades våren 2007 i Göteborg. Med hjälp av engagerade har banken spridit sig till fler städer. Varje Kakbank är självständig - ekonomiskt och på alla andra sätt - och väljer själv hur de vill sköta sin bank.

Kakbank har från första början och i varje stund varit ett lustprojekt. Så hör gärna av dig till din lokala bank om du tycker det verkar roligt. Eller varför inte starta en egen - det är lättare än du tror.
(Från hemsidan)

På nomadiska kuster inåt

Jag har under en lång tid fascinerats av Harry Martinssons världsnomadtanke, att vara i rörelse, inte nödvändigtvis i geografisk mening. Det kan också handla om att vara rörlig i sitt intellekt, att inte stelna i dogmer och förutfattade meningar, att ständigt ompröva sina ståndpunkter, att vara på resa i sitt inre. Det är förstås svårt men Martinsson inspirerar. Han skriver om denna inre rörelse i slutet på sin dikt Passader:

Jag har planlagt en färd,
jag har inrett ett hus
på nomadiska kuster inåt.

Sjustjärnans brödfruktsgren lockade evigt.
Oåtkomlig i vintergatornas trädgård
var den gren av skådebrödsfrukter.

Men nya visa upptäcktsmän jag mött
ha pekat inåt
mot det nya Gondwanas kuster.
Och de ha sagt mig
att gömda vågor alltid vandra där,
att hav av gåtor alltid strömma där
kring inre resors obeskrivna öar

och jag har lyssnat till dem
och anat
en ny passad - ett nytt Gondwanaland.

lördag 10 januari 2009

Givande sysselsättning

Boken Rik på riktigt, som handlar om hur vi kan skapa en värdefull vardag, har jag tidigare refererat till, senast här. Jag har nu kommit till den tredje grenen i vardagens femkamp, nämligen givande sysselsättning.

Författarna menar att det ofta fokuseras på antingen den privata livskvaliteten eller förhållandena på arbetet, men de hänger intimt samman. De ansluter sig till det danska Institutet for Arbejdlivskvalitets defininition av det goda arbetet:
  • God personlig livskvalitet
  • Lagom mycket jobb
  • Lagom utmanande arbetsuppgifter
  • Ett gott arbetsklimat
  • Meningsfullhet

Extra intressant tycker jag det är när författarna ser den ofta kritiserade offentliga sektorn i nytt ljus. I samband med meningsfullhet skriver de:

Om vi är ute efter ett meningsfullt jobb kan vi utgå från från vilka arbeten vi verkligen tycker behöver utföras i samhället och som är viktigt att de utförs bra. Många kommer då fram till att det är viktigt att tillfredställas andra människors verkliga behov (till skillnad från skapade konsumtionsbehov): sjuka behöver bra vård, barn behöver undervisning och så vidare. Många av dessa meningsfulla arbeten finns inom den gemensamma(eller offentliga) sektorn. Denna del av arbetslivet kan också kallas "den underskattade sektorn" eftersom det här finns en oas av möjligheter att göra något väsentligt och gott - to make a difference - att själv känna mening i sitt arbete.

tisdag 6 januari 2009

Norr om all musik

Kalluften breder äntligen ut sig över Sverige. Återigen befinner vi oss alla i en efterlängtad vintersaga. Tomas Tranströmer inleder diktsamlingen Sorgegondolen med denna vintriga haikudikt:
Kraftledningarna
spända i köldens rike
norr om all musik

torsdag 1 januari 2009

Miljonär på minnen

Nyårsdagen, solen skiner och rimfrosten gnistrar. Det är första dagen på ett nytt år. Året ligger öppet som ett tomt ark. 365 nya och fräscha dagar väntar på att fyllas med liv. Jag är spänd och förväntansfull!

Det här året vill jag försöka öppna mig mer för det pågående livet, både för det som pågår inom och utom mig, för såväl dess ljusa som mörka sidor. Försöka ge akt på de små nyanserna i tillvaron. Träna mitt sinne så det kan se och känna mer. Jag tänker på ekosofen Henryk Skolimowskis ord:

Ju känsligare och kunnigare vi blir, desto rikare och större blir vår verklighet.

Jag vill sträva efter att varja dag ska bli en dag att minnas. Eller som någon uttryckte det:

Jag vill bli miljonär på minnen.