torsdag 27 november 2008

Platsers skilda mentala tillstånd

Jag bor i en småstad där både storstad, landsort och natur finns inom nära räckhåll, Jag tycker om att röra mig mellan dessa platser som var och en representerar olika förhållningssätt till livet. Skogen, sjöarna och havet med sin tystnad där jag kan förnimma min inre röst. Storstaden med sin anonymitet och stora mångfald av uttryck. Småstaden med sin närhet till allt och sina täta nätverk. Landsorten med sina traditioner och sitt vackra kulturlandskap. Dessutom blir det en del resor till både världsmeteropoler och till orörd vildmark där jag känner mig som en del av något större helt. På dessa skiftande platser får jag utlopp för olika delar av min personlighet. De utgör skilda mentala tillstånd. När jag fått för mycket av det ena, vill jag ha något av de andra.

Sju favoritbloggar
Jag har fått en award för bloggen En drömmare med öppna ögon från Malin med bloggen Alström och kärleken! Jag känner mig djupt hedrad. Det ger mig välbehövlig kraft att skriva ytterligare inlägg.

Min uppgift blir nu att själv nominera 7 andra bloggar som jag själv uppskattar. Det hade varit betydligt lättare att nominera dubbelt så många.

Reglerna:
 1. De som mottagit awarden ska lägga upp en bild på den.
 2. Länka till den bloggen du fick den ifrån.
 3. Ge den vidare till sju andra bloggare & länka till deras sidor.
 4. Lämna ett meddelande i deras bloggar, så de vet att de fått awarden.

Här är mina favoritbloggar som jag gärna gör PR för(utan inbördes rangordning)

 1. Absolut viktigaste! Lena skriver om det absolut viktigaste, det som vi tyvärr ofta glömmer bort bland alla våra i-landsproblem.
 2. Tagga ned Monica varvar funderingar om köpstopp och ekosofi på ett lättsamt sätt.
 3. Köpstopp Anki köpstoppade ett år och skrev sedan en bok om det.
 4. Den långsamma bloggen Lennart har en stor läslust och delar generöst med sig av sina resor in i litteraturen.
 5. Funderingar Maria har kluriga idéer och gör spännande iakttagelser från vardagen.
 6. Peppen Maria har något så ovanligt som både ett individuellt och globalt perspektiv på saker och ting.
 7. Filosofias andra blogg Hon vågar gå på oprövade stigar och hennes kärleksbudskap smittar.

måndag 24 november 2008

Att dansa tillsammans

En kväll i veckan åker jag med min äldsta dotter på sex år till Allégården i Göteborg där hon dansar folkdans. Det blir mest avancerade ringlekar med mera, bland annat engelskor. I ett annat rum dansar ungdomar med stor energi och påhittighet och senare på kvällen tar de vuxna dansgolvet i besittning.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi förlorat en del viktiga värden i vår moderna tillvaro såsom till exempel att sjunga och dansa tillsammans. Allsång på Skansen stora popularitet visar med all tydlighet att det finns ett sådant behov.

Ibland blir det även en folkdanskväll för mig där ofta pardans och engelskor varvas. Glädjen i stegen, rytmen i kroppen och euforin när allt stämmer med musiken är sammantaget en oöverträffad upplevelse. Och att vara del av en större gemenskap får mig att må bra. Alla leenden smittar och är så välgörande. Motion och kroppskonstakt är ju också viktiga ingredienser för vårt välbefinnande, liksom den sociala dimensionen på och utanför dansgolvet.

Efter en lyckad danskväll kan jag gå på rosa moln i flera dagar. Det finns forskning som säger att dans och rörelse:

 • stimulerar social kontakt
 • minskar känslan av utanförskap
 • skapar sammanhang och är meningsskapande
 • sätter igång en kreativ process
 • bearbetar såväl fysiska spänningar som psykiska konflikter
 • stimulerar ickeverbal kommunikationsform
 • etablerar en integrerande känsla av kropp och känslor och förstärker betydelsen av en
  balans mellan kropp och känslor för vårt välbefinnande.
 • etablerar en avspänning; kroppsligt och själsligt
 • förstärker förmågan att våga uttrycka sig och sätta gränser
 • är en tvärvetenskaplig process som samtidigt stimulerar fysiologiska, psykologiska och
  konstnärliga processer.
 • är en metod som bidrar till en medveten närvaro i kroppen, en ökad upplevelse av acceptans och en förbättrad självkänsla, det vill säga tron på sig själv och den egna
  förmågan.

onsdag 19 november 2008

Possibilismen och pluralismen

Den norska filosofiprofessorn Arne Naess är en förgrundsgestalt inom ekosofin. I sin senaste bok Livsfilosofi så beskriver han två grundhållningar som är centrala i hans filosofi. Jag känner stor sympati för dem.

Possibilismen Den går ut på att framtiden är total öppen och bjuder på alla möjligheter. Vad som helst kan hända när som helst, skriver han.

Pluralismen Den framhäver hur viktigt det är att använda flera perspektiv för att belysa en sak eller en situation.

måndag 17 november 2008

Samarbetsspel

Skördespelet och Farmors hus har varit alla mina tre barns favoritspel. I det förra så försöker man skörda så mycket grönsaker som är möjligt innan vintern kommer. I det senare vandrar man till farmors hus och möts på vägen av flera hinder som man med hjälp av sin fantasi måste övervinna. Alla tjänar på att samarbeta för att nå målet.

Spelen är producerade av det nu avsomnade arbetskooperativet Spelverket och går under beteckningen samarbetsspel. Kai Blomqvist var med och grundade Spelverket 1982. Hoppas att det kan återuppstå igen. I en intervju med honom på sajten Blaff kan man läsa:

Spelens minsta gemensamma nämnare är samarbete; att lösa ett problem tillsammans snarare än tävla mot varandra. För många är tanken på samarbete och spel lika oförenlig som vatten och olja. Dokusåporna har gjort sitt segertåg i tv:s programtablåer. Deltagarna kämpar mot varandra för att vinna mannen, kvinnan eller miljonen. Och många av de nya brädspelen - som Gladiatorerna - går ut på att sopa banan med andra deltagare. Kai finner den, enligt honom, allt för utbredda konkurrenstanken motbjudande.
- Det finns så mycket tävling i livet ändå. Människan är ett djur som utmärker sig från andra djur genom att kunna samarbeta.
- Vi är även ett politiskt djur som själva kan bestämma vad vi tycker är bra och dåligt. Men om vi bestämmer att vi hela tiden ska konkurrera med varandra så drar vi undan grunden för hela vår tillvaro, säger han.

onsdag 12 november 2008

Platser dit ingen nytta når

När vi tänker på staden ser vi ofta framför oss dess centrala delar med butiker, bostäder och maktcentra. De är noga planerade och de syns överallt på fotografier, från turistbroschyrer till företagens årsredovisningar. Vår bild av staden formas genom dessa. De här platserna kallar jag stadens framsidor, men staden har också andra sidor, nästintill osynliga.

Leta efter platser dit ingen nytta når. Uttjänta, de bruna. Som parken, där solrosorna tagit över. De som blommar höga, sköna bara för sin egen skull. Platser för ett möte där allt är röst, där allt är öppet öra.
Katarina Frostensson

Mellan vägar, under broar, längs öde kajer, i övergivna industriomrpden, på gammal jordbruksmark utvecklar sig livet vildvuxet och oplanerat. Här finner vi stadens baksidor. Här ligger tomter i ett slags träda och väntar på att exploateras. Vatten, grönska, förfallna skjul, gamla industrilokaler och sönderrostade järnvägsspår smälter samman till en nytt helt med starka surrealistiska inslag, Här uppstår hittills okända biotoper med en ny ekologi. Resultatet blir något som varken går att beskriva i kulturella eller biologiska termer, något som ligger utanför all kontroll. De här ingemanslanden bidrar inte till stadens täthet men rymmer ett slags andlig potential. En del forskare beskriver dem som icke-platser i motsatsen till platser där människor är förankrade i aktiviteter, minnen och biografier. I negationens form säger baksidorna något om stadens framsidor, vad som döljer sig bakom kulisserna, det som inte visas upp i officiella sammanhang.

söndag 9 november 2008

Genusgympa

Min äldsta flicka har under hösten börjat i förskoleklass. Varje vecka kommer ett fylligt veckobrev med vad som hänt under den gångna veckan och vad som kommer hända veckan därpå. I fredags kunde vi läsa följande:

Nästa vecka drar vi igång med genusgympa där pojkarna kommer att få börja med att dansa lite balett med X. Ska bli mycket spännande (Trikåer är inget måste).

Härligt! Det kallar jag ett offensivt genusarbete. En stor eloge till skolans personal.