söndag 31 augusti 2008

Frivillig enkelhet

Frivillig Enkelhet är en översättning av det amerikanska livsstilsbegreppet "Voluntary Simplicity". Frivillig Enkelhet handlar först och främst om att själv ta ställning till frågor om hur man vill leva sitt liv och inte följa strömmen. Vi säger ofta att vi har ont om tid. Men på den punkten råder det rättvisa, vi alla har resten av livet kvar. Om vi upplever att vi har ont om tid så beror det nog på att vi har tryckt in för mycket, och kanske även fel saker, på varje 24 timmarspass.

Att konfronteras med idealen i Frivillig Enkelhet kan fungera som ett hjälpmedel för att utforma det liv som man längtar efter att leva. Frivillig Enkelhet är ingen formel att leva efter, men följande fyra ideal beskriver väl vad det handlar om:
- materiell enkelhet
- god gemenskap
- göra det man älskar att göra
- leva i nuet.

Texten ovan är hämtad från hemsidan där man kan läsa mer om Frivillig enkelhet.

tisdag 26 augusti 2008

Den fria viljan

Jag tror på den fria viljan. Så som jag ser det hänger graden av fri vilja samman med hur medvetna vi är om vad som format oss som individer. Det handlar om barndom, kön, socialgrupp, etnicitet med mera. Ju större medvetenhet vi har om dessa faktorer desto större handlingsutrymme får vi, desto större är chansen att vi överskrider våra förutsättningar, desto lättare gör vi de val som är bra för oss och andra.

Många gånger har det varit främlingen, någon som kommer från en annan miljö än jag, som utmanat det jag tagit för självklart och på så sätt öppnat mina ögon. Andra gånger har det varit fråga om en medveten kartläggning av mitt förflutna för att försöka se de mönster som jag tagit över. Om vi inte medvetandegör oss själva är risken stor att vi begår samma misstag gång på gång. Och då är vår fria vilja mer beskuren.

Även om vi är medvetna om vad som format oss så är det nog ofta så att vi ändå delvis går vidare i gamla fotspår för vi behöver ju alla känna tillhörighet någonstans. Det är ju svårt att leva i ett ständigt flux för då tappar vi ju vår identitet och vårt sociala sammanhang.

måndag 25 augusti 2008

Slump och kreativitet

I den kreativa processen ingår ofta slumpen som en vital del. Om vi är öppna för slumpen, det vill säga till saker som råkar komma i vår väg, kan våra projekt ta oanade vändningar. Ibland används begreppet serendipitet för en innovation som är ett resultatet av slump tillsammans med uppmärksamhet och kombinationsförmåga. Här kommer två citat:

En upptäckt sägs vara en slump som möter ett förberett sinne.
Albert Szent-Gyorgyi

Slumpen är alltid mäktig. Ha ständigt kroken ute; i den damm du minst anar det, kommer det att finnas en fisk.
Ovidius

torsdag 21 augusti 2008

Med kajak mot västlig horisont

En augustikväll paddlar en vän och jag ut mot västlig horisont. Havet krusas och i vindlä bakom örnarna klyver vi himlens dubbelbild. Vi rör oss i ett labyrintiskt system av öar i Kärringöfjorden. Ute på havet går det gammal dyning som får de respektingivande bränningarna att fräsa av skum. Så småningom slår vi upp vårt tält på Vallerö med sina perfekta små strandängar. Och strax efter skymningen vandrar vi upp till toppen av ön där en stenkummel står. Dess svarta silhuett avtecknar sig mot den oranga himlen och den vida horisonten. En och annan fyr syns blinka.

Dagen därpå bränner solen och vi rör oss över det stora blå. Jag tänker på Tomas Tranströmers rader:

Den som färdas hela dagen i öppen båt
över de glittrande fjärdarna
ska somna till sist inne i en blå lampa
medan öarna kryper
som stora nattfjärilar över glaset.

För kajakpaddlaren öppnar sig ett annat Bohuslän än för seglaren. Det låga perspektivet gör att skärgården ser mycket större ut och kajakens smidighet att komma in överallt, i varanda vik, i alla små naturliga kanaler, medför att hela skärgården bli tillgänglig på ett annat sätt. De kajakburna rör sig delvis i andra arkipelager och farvatten än seglarna. De stiger i land på öar med annan karakatär. Deras vägar korsas bara i de stora farlederna.

Jag blir alltid lika positivt överraskad varje gång jag sätter mig i denna fantastiska grönländska uppfinning. Världen blir som ny och det känns som man rör sig i en annan dimension. Efteråt känner jag mig omtumlad och förstår inte riktigt vad jag varit med om.

tisdag 12 augusti 2008

Hastighetens övning

Den brasilianske författaren Paulo Coelho skriver i sin debutbok Pilgrimsresan om en vandring längs den mytompunna pilgrimsleden vars mål är Santiago de Compostela i Spanien. Saga och verklighet blandas på ett mustigt sätt. Camino de Santiago bildar en fond för Coelhos livsfilosofi som kortfattat går ut på att meningen och det extraordinära alltid återfinns i det enkla. Den handlar också mycket om att våga förverkliga sina drömmar. I boken följer författaren mästaren Petrus som tilldelar honom en serie uppgifter under vandringen som får honom att upptäcka denna enkelhetens filosofi. Colheo skriver: När du gör en rutinmässig sak på ett annorlunda sätt vis låter du en ny människa växa inom dig. Nedan är ett exempel på en övning i den andan.

HASTIGHETENS ÖVNING
Gå hälften så fort som du brukar under
tjugo minuter. Fäst dig vid alla detaljer,
människor och miljöer som omger dig.
Den bästa tiden för övningen är efter
lunch.
Upprepa övningen i sju dagar.

söndag 10 augusti 2008

Snäcksamlande

Det står en glasvas och lyser i vårt köksfönster, gul av sol och sommar. För vart år fylls den på med nya små snäckor. Hela familjen, små som stora, är engagerad i insamlingsarbetet, så meditativt och okomplicerat. Det utgör en välbehövlig paus i det framrusande och oöverblickbara vardagslivet.

Vasen står där hela året och minner om Nordkoster, denna lycksalighetens ö, som blivit vårt årliga sommarnöje. Den lilla gula trubbiga strandsnäckan Littorina obtusata är ett exotiskt inslag i den svenska faunan, precis som kungsfiskaren i luften och blågyltan i havet. De verkar höra tropikerna till och deras prunkande färgerna framstår som än starkare i den skandinaviska naturen.

Om denna tradition lever vidare inom familjen ser jag i framtiden damejeanner till bredden fyllda av gyllene snäckor.